Tumblelog by Soup.io
  • unknown6
  • different
  • guyver
  • Nestaa
  • klotylda
  • unitedsoupsmusic
  • edenpath
  • suzannekhaleen
  • mikuo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz

November 30 2017

Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viascorpix scorpix
3069 dd2e

November 29 2017

2545 7e89
Reposted fromdusielecc dusielecc viaeternaljourney eternaljourney
3280 e3ce 500
Reposted fromlele lele viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 27 2017

0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaamelinowa amelinowa
Najsmutniejszy rodzaj smutku to kiedy płaczemy pod prysznicem albo w łóżku w nocy, ponieważ nikomu nie pokazujesz, co naprawdę czujesz.
Reposted fromcasas casas viadeparter departer
Ona nie potrzebowała dużo, pragnęła bardzo niewiele. Miłego słowa, szczerości, świeżego powietrza, czystej wody, ogrodu, pocałunków, książek do czytania, bezpiecznych ramion, przytulnego łóżka, kochać i być kochaną.
— Starra Neely Blade
(via cytatyvv)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadeparter departer
9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi viadeparter departer
- Wiem, że o nim myślisz -mówi. - Masz wtedy taki rozmarzony wyraz twarzy.
— "Dziewczyny z NY"
Reposted fromLoOuu LoOuu viadeparter departer
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viadeparter departer
Reposted frombiru biru viabercik bercik
1740 45b1
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk viabercik bercik
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viamalinowowa malinowowa
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viamalinowowa malinowowa
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamalinowowa malinowowa
1507 99df
Reposted fromaammaazing aammaazing viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl